PRIVACYVERKLARING / COOKIEBELEID 

In deze privacy- en cookie verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Deze verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen

LOVE energetisch lichaamswerk- PRIVACYVERKLARING

Je leest op dit moment de privacy verklaring van LOVE energetisch lichaamswerk. LOVE is een bedrijf voor Healing, Coaching en Bewustwording, waar je healingen/behandelingen kan krijgen en cursussen kan volgen met het doel : genezing op fysiek, emotioneel en mentaal gebied, loslaten van negatieve patronen, meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen en genezen van trauma’s. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door LOVE verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door LOVE, neem dan gerust contact op (Dit kan ook via het contactformulier)!

E-mail:     loveenergiewerk@gmail.com
Tel:           +31625301130
Adres:      te Amsterdam
Btw nr: NL002402098B66 / KVK nummer: 75773902

LOVE energetisch lichaamswerk is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Dana Thurmer.

Doel gegevens

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door LOVE, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door LOVE. Deze worden hieronder toegelicht.

Persoonsgegevens die ik verwerk

LOVE energetisch lichaamswerk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres.
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Lijst met contactgegevens via een app
Bankrekeningnummer
Browsergegevens, duur van websitebezoeken, apparaat type en klikgedrag. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en die gebruik ik om mijn website te verbeteren.
Inhoud van online communicatie (indien van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

LOVE energetisch lichaamswerk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

gezondheid
gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van je kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via loveenergiewerk@gmail.com, dan verwijderen ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

LOVE energetisch lichaamswerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder
LOVE energetisch lichaamswerk analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
LOVE energetisch lichaamswerk verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Jouw gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres en de browser user agent om te helpen spam te detecteren, zullen verzameld worden door LOVE als jij een reacties achterlaat op de site. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden. Op het moment dat je contact opneemt met LOVE via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, opgeslagen op de mailserver. De E-mail van LOVE wordt gehost bij G-mail. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van G-mail.
E-mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. Emailadressen van mensen die zijn geabonneerd op de nieuwsbrief: tot opzegging. Echt belangrijke zaken bewaar ik geselecteerd in een apart klantdossier of archief.

  • Financiële gegevens/facturatie: 7 jaar in het kader van boekhouding
  • Klantdossier: Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar voor dossiers, ingaande op het moment afsluiten van het dossier na de laatste behandeling. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de dienstverlener de dossiers van de klanten worden vernietigd.De website en back-ups van de website worden gehost bij Strato. Gegevens die jij achterlaat op de website van WordPress zijn op de servers van Strato opgeslagen.
Gegevens die via de telefoon bvb What’s Up, Telegram, Signal of berichten worden maximaal twee jaar bewaard.

LOVE energetisch lichaamswerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

LOVE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door LOVE of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk en worden jaarlijks gecontroleerd. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
LOVE energetisch lichaamswerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op mij via loveenergiewerk@gmail.com

Het versturen van nieuwsbrieven

LOVE stuurt via E-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en E-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van LOVE en Live Your Heart School de leeromgeving van LOVE. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. Jouw E-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Laposta. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar loveenergiewerk@gmail.com. De nieuwsbrieven worden verzonden met Lapoata. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw E-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Laposta.

Reacties

Als je een reacties achterlaat op de site, verzamelt LOVE de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je E-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Analytics 

De website van LOVE verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Deze gegevens worden bewaard binnen Google Analytics conform de huidige richtlijnen van Google en de Europese instituties.

SSL

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van LOVE privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.

Betalingen via website

Bij een betaling via Tikki of I-deal worden bezoekers voor de transactie verwezen naar de website van Mollie(een zogenaamde Payment Processor) door middel van een beveiligde verbinding.
Bij een betaling via Go-Tickets worden bezoekers voor de transactie verwezen naar de website van Go-Ticket.
Betaalgegevens worden niet doorgegeven aan mijn servers en ze worden ook niet opgeslagen.

SiteLock(in de toekomst)

Daarnaast is het domein van LOVE ondertekend met een extra SiteLock (in de toekomst). Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw rechten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LOVE energetisch lichaamswerk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar loveenergiewerk@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij LOVE vastgelegd en bewaard worden. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door LOVE. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij LOVE vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij LOVE opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient LOVE al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Recht op het indienen van een klacht

LOVE energetisch lichaamswerk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat LOVE niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

LOVE energetisch lichaamswerk-Cookies

LOVE energetisch lichaamswerk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

LOVE energetisch lichaamswerk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

LOVE gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy en waarvoor wettelijk geen expliciete toestemming van sitebezoekers vereist is.

Sessiecookies

Een sessiecookie wordt opgeslagen voor de duur van jouw bezoek aan de website. Met een sessiecookie kan worden bijgehouden welke acties jij tijdens jouw bezoek uitvoert, om je een goede gebruikerservaring te bieden. Op het moment dat je de webbrowser sluit, verdwijnen deze sessiecookies.

Analytische cookies (voor webstatistieken)

Op het moment dat je deze website bezoekt kan het zijn dat er cookies worden geplaatst om webstatistieken bij te houden (dit behoudens eventuele blockers die je gebruikt). Hiermee kunnen sitebeheerders inzicht krijgen in hoe bezoekers de website precies gebruiken. Bijvoorbeeld welke pagina’s er worden bezocht, hoe lang mensen op de website blijven en uit welke landen bezoekers komen.

Informatie verzameld door Google wordt anoniem verwerkt. Zo heeft Google geen inzicht in het IP-adres van gebruikers. Google slaat de Analytics-data op in de Verenigde Staten, en geeft aan zich te houden aan de privacyreglementen zoals bepaald door het Amerikaanse Ministerie van Handel. Het verwerken van gevoelige persoonsgegevens gebeurt daarbij onder voorwaarden die de proportionele bescherming van burgers moeten garanderen.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies van derden

Sommige van mijn pagina’s tonen inhoud van externe aanbieders.
Om deze inhoud van derden te bekijken, moet u eerst hun specifieke voorwaarden aanvaarden. Dit omvat ook hun cookiebeleid, waarover wij geen controle hebben.
Als je deze inhoud niet bekijkt, worden er op jouw toestel geen cookies van derden geplaatst.

Externe aanbieders op de websites van LOVE

YouTube
Google Maps
Twitter
Vimeo
Microsoft
f‎‎‎acebook
Google
LinkedIn
Livestream
SoundCloud
Instagram
Zoom
LOVE heeft geen controle over deze externe diensten. Aanbieders kunnen hun gebruiksvoorwaarden, het doel en gebruik van cookies enz. te allen tijde wijzigen.

Affiliate links

Het kan zijn dat zich affiliate links bevinden op mijn website. Bij het bezoeken van een derde partij via een affiliate link, kan het voorkomen dat de derde partij een cookie achterlaat op jouw gegevensdrager. De derde partijen zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor het verwerken van eventuele gegevens die zij hierbij ontvangen, tenzij wij in het kader van een overeenkomst de verantwoordelijkheid op ons hebben genomen.

Love ziet er zo veel mogelijk op toe dat ik samenwerk met partijen die een transparant privacy beleid hanteren.

Plichten

LOVE verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van LOVE via E-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je E-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan LOVE de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met LOVE met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

LOVE behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer LOVE dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van LOVE te beschermen. Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

E-mail:     loveenergiewerk@gmail.com
Tel:           +31625301130
Adres:      te Amsterdam
Btw nr: NL002402098B66 / KVK nummer: 75773902

LOVE energetisch lichaamswerk, gevestigd aan te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Disclaimer LOVE energetisch lichaamswerk

Loveenergiewerk.nl, hierna te noemen LOVE, verleent haar bezoekers hierbij toegang tot https://loveenergiewerk.nl. Op deze site publiceer ik ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. LOVE behoudt zich het recht op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. De informatie op https://loveenergiewerk.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.


Beperkte aansprakelijkheid

LOVE spant zich in om de inhoud van https://loveenergiewerk.nl zo vaak nodig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op https://loveenergiewerk.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van LOVE.

In het bijzonder zijn alle prijzen op https://loveenergiewerk.nl onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op https://loveenergiewerk.nl in de vorm van reacties. LOVE oefent hierop een beperkte voorafgaande controle en redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met mij op via loveenergiewerk@gmail.com.

Voor op https://loveenergiewerk.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan LOVE nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

LOVE is uitsluitend aansprakelijk voor schade die gebruikers lijden, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van LOVE.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende materialen op deze site liggen bij LOVE, tenzij anders aangegeven middels copyrightvermeldingen. Hieronder valt ook materiaal in de reacties, geplaatst door bezoekers. Bij het plaatsen van een reactie gaat de bezoeker akkoord dat het recht bij LOVE ligt om teksten aan te passen en beheren.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LOVE, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van https://loveenergiewerk.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Contactgegevens:

E-mail:     loveenergiewerk@gmail.com
Tel:           +31625301130
Adres:      te Amsterdam
Btw nr: NL002402098B66 / KVK nummer: 75773902

Laatst bijgewerkt: 1 Januari 2024

Winkelwagen